Parafia w KORZKWII

P.W. NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

Ogłoszenia Duszpasterskie – 15.03. 2020 r.

 3 Niedziela Wielkiego Postu

 

 1. 1. Msze św. w niedziele 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 16.00. Modlitwa Różańcowa w niedzielę o godz. 9.00.

Sakrament pokuty zawsze 15 min. Przed Mszą św.

 

 

 W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONA WIRUS KIERUJEMY SIĘ ZALECENIAMI NASZEGO ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO :

                           ABP MAREK JĘDRASZEWSKI APELUJE O POZOSTANIE W DOMACH

                                       Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznegoW nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

 1. Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 2. Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
 3. Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
 4. Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
 5. Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
 6. Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
 7. Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
 8. Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
 9. Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

 

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

 1. We środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z zakończeniem nowenny do św. Józefa, po Mszy św. o godz. 18.00.

 

 1. We czwartek, 19 marca, uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msza święta rano o godz. 9.00 - w intencji naszej wspólnoty parafialnej – dziękczynienie za otrzymywane łaski i prośba o skuteczne zwalczanie współczesnych wirusów, które roznoszą epidemie. A wieczorem Eucharystia o godz. 18.00.

 

 1. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.30, a po nabożeństwie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. W czasie adoracji o godz. 20.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim.
 2. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedziele po Eucharystii o godz. 16.00.
 3. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. Ale z wielką wdzięcznością zwraca się do naszej wspólnoty ks. Michał Kowalski, proboszcz z Woli Zachariaszowskiej za tacę z ubiegłej niedzieli – wyniosła 11.137 zł.
 4. Przypominamy o lekturze prasy katolickiej: zawsze znajdziemy coś dla siebie!

 NIEDZIELA –książeczka do spowiedzi.

GOŚĆ NIEDZIELNY – Komunia na rękę.

ŹRÓDŁO – Modlitwa w Wielkim Poście.

IDZIEMY – Modlitwa: spójrz Bogu w oczy

Solenizantom i solenizantkom tego tygodnia życzymy obfitości łask Pana Jezusa i opieki Matki Najświętszej, oraz wstawiennictwa naszego patrona, św. Jana Chrzciciela.  Dobrej niedzieli i dobrego tygodnia! Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

 

       OBECNIE  TRWAJĄ  REKOLEKCJE  JAKICH  DAWNO  NIE  BYŁO …

 

            Dlaczego bakteria na Marsie oznacza życie, a bijące serce w łonie matki życiem nie jest?

           Teraz mówimy o życiu, a nie o eutanazji i aborcji : 36 mln. w Azji,  4,4 - Europa,  6,5 mln.- Ameryka Płd.,

           8,3 mln.- Afryka,  1,2 mln. - Ameryka Płn.

       

 

 

                                Święty Boże, Święty mocny,
                                   Święty a Nieśmiertelny
                                    Zmiłuj się nad nami…

                          Od powietrza, głodu, ognia i wojny
                                     Wybaw nas Panie!

                          Od nagłej i niespodzianej śmierci
                                   Zachowaj nas Panie!

                          My grzeszni Ciebie Boga prosimy
                                  Wysłuchaj nas Panie! 

                                                                                          (3X)

 

ŚWIĘCI PAŃSCY DO KTÓRYCH O WSTAWIENNICTWO W CZASACH KLĘSK, A SZCZEGÓLNIE ZARAZY MODLILI SIĘ NASI OJCOWIE

 

BOCZNY OŁTARZ (Z KTÓREGO POCHODZĄ NINIEJSZE OBRAZY) POWSTAŁ JAKO WOTUM WDZIĘCZNOŚĆI PO ZARAZIE Z 1708 r., która pochłonęła w Krakowie 7223 osoby, a w okolicy Krakowa 12047 osoby. 

W centralnej częśći tego ołtarza widnieje obraz ŚW. JÓZEFA.

 

W 1714 roku krakowscy radni wybrali na głównego patrona Krakowa św. Józefa, wierząc, że pomoże miastu podnieść się z upadku.  Kraków był zniszczony po najazdach obcych wojsk, a także wyludniony z powodu epidemii. Rok później papież Klemens XI zatwierdził dekret Kongregacji Obrzędów w sprawie zawierzenia Krakowa św. Józefowi. Obraz, przed którym Rada Miasta zawierzyła Kraków św. Józefowi, był niegdyś przedmiotem kultu wiernych w nieistniejącym już dziś kościele karmelitów bosych pw. św. Michała i św. Józefa przy ul. Poselskiej. Obecnie znajduje się w kościele karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej 18 (w bocznym ołtarzu po lewej stronie).

ŚWIĘTY  JÓZEFIE  MIEJ  NAS  W  SWOJEJ  OPIECE !

 

Modlitwa do Świętego Józefa z 50 roku po Chrystusie


O, święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia.


O, święty Józefie, pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie. Święty Józefie, patronie odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

 

 

                                                                 ŚW.ROZALIA Z PALERMO 1130 - 1170

                                                                        WSPOMNIENIE 4 WRZEŚNIA

Rozalia była córką księcia Sinibalda, służącego królowi Normanów Rogerowi II. Kiedy próbowano wydać ją za mąż, uciekła do groty na pobliskiej górze i zaczęła wieść tam życie pustelnicy. Na ścianie groty wyryła napis: „Ja, Rozalia, córka Sinibalda, postanowiłam żyć w tej grocie dla miłości mego Pana, Jezusa Chrystusa”. Po pewnym czasie przeniosła się w okolice Monte Pellegrino koło Palermo.

W 1624 roku (w tym czasie powstaje obecny kościół w Korzkwi !), podczas zarazy nękającej Palermo i okolicę, zdarzył się cud. Święta Rozalia ukazała się pewnej kobiecie i powiedziała, gdzie należy szukać jej relikwii. Kazała przenieść je do Palermo i przejść z nimi w uroczystej procesji przez miasto. W opisanej grocie znaleziono kości kobiety. Po wykonaniu polecenia Rozalii zaraza zakończyła się.

Kaplica w której znajduje się też obraz św. Rozalii z Palermo jest w Grębynicach.

 

                                                                                      MODLITWA :

 

                                                                               „ O Patronko, błagaj Boga

                                                                       Gdy śmiertelna przyjdzie trwoga;

                                                                               Byśmy żyli tu bezpiecznie,

                                                                       Z Tobą królowali wiecznie.   Amen”.

 

 

PIEŚŃ DO ŚWIĘTEJ

 

Przezacna księżno dziewic

Rozalio Pustelnico,

Nie gardź naszymi modłami,

Wstaw się do Boga za nami

         Do Ciebie się uciekamy,

         Ratunku Twego żądamy,

         Broń nas od przypadku złego,

          Od powietrza morowego.

Za Twą przyczyną Mario

I patronko Rozalio,

Niech powietrze nas złe mija,

Boska pomoc niech nam sprzyja

                     My ufamy Tobie śmiele,

                     Ty u Boga możesz wiele,

                     Wyjednaj swymi prośbami,

                     By Bóg miał litość nad nami

 

 

    ŚW.SEBASTIAN III W.

    WSPOMNIENIE 20 STYCZNIA

Za wyznawanie nauki Chrystusa został przywiązany do słupa (drzewa) i przeszyty strzałami. Według niepotwierdzonej legendy, Sebastian wówczas nie zginął. Kobieta, która postanowiła go pochować, zauważyła oznaki życia i doprowadziła go do zdrowia. Gdy Sebastian wyzdrowiał, poszedł bezpośrednio do cesarza i zarzucił mu barbarzyństwo w stosunku do chrześcijan. Cesarz w przypływie gniewu kazał go bić pałkami, żeby mieć pewność, iż tym razem Sebastian na pewno zginie. Św. Sebastian jest patronem chorych na choroby zakaźne. Jest orędownikiem w czasie epidemii. Św. Sebastian przez wieki stanowił wzór, z którego należy czerpać przykład chrześcijańskiego życia. Pamiętali o nim także mieszkańcy włoskiego miasta Pawii, kiedy w VII w. nawiedziła ich epidemia nieznanej dotąd zarazy. Postanowili wtedy modlić się za wstawiennictwem św. Sebastiana. Epidemia zniknęła.

    MODLITWA :

Boże, udziel nam ducha męstwa, * abyśmy za przykładem świętego Sebastiana, męczennika, słuchali więcej Ciebie niż ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

  ŚW. ROCH 1350 - 1378

WSPOMIENIE 16 SIERPNIA

Roch urodził się jako jedyny syn rządcy Montpellier. W wieku 19 lat stracił oboje rodziców. Po sprzedaniu znacznego majątku rodziców rozdał wszystko ubogim i wyruszył do Rzymu. We włoskim miasteczku Acquapendente zastała go epidemia dżumy. Tam w miejscowym szpitalu opiekował się zarażonymi. W Rzymie spędził 3 lata, gdzie dokonał wielu cudownych uzdrowień.W czasie powrotu do Francji zaraził się dżumą w Piacenzy. By nie zarażać innych, ukrył się w pobliskim lesie. Według podania wytropił go tam pies, który przynosił mu pożywienie. Miał wówczas cudownie wyzdrowieć

 

   MODLITWA :

Módlmy się. Boże, któryś błogosławionemu Rochowi, przez Anioła Swego, przyobiecał, że każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie, aby, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego, od śmiertelnego powietrza ciała i duszy byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen

 

     MODLITWA DO ŚW. ROCHA PODCZAS POWIETRZA

           Wszechmogący i wieczny Boże! któryś dla zasług przebłogosławionego Rocha, wyznawcy Twego nieraz od Twych wiernych morową zarazę łaskawie oddalić raczył! daj ludowi Twemu o oddalenie takowegoż powietrza, do Twojej się dobroci uciekającemu, aby, za przyczyną tegoż chwalebnego wyznawcy Twego, od tej zarazy i od wszelkiego zatrwożenia wolnym zostawał. -Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

 

HYMN O ŚWIĘTYM ROCHU

Witaj Rochu, mężu święty,

Tyś z wielkiego rodu wzięty!

 

Krzyżem świętym naznaczony,

Z lewéj boku Twego strony.

 

Gdy miejsca święte obchodzisz,

Zapowietrzonych przywodzisz

 

Do zdrowia samém dotknieniem,

Z wielkiem wszystkich podziwieniem.

 

Pozdrowienieć ponawiamy,

Zachowaj nas - upraszamy -

 

Od wrzodów, moc nad któremi

Wziąłeś słowy anielskiemi.

 

 

Módlmy się o zatrzymanie epidemii:

Boże Ojcze Wszechmogący, usłysz wołanie Twojego Ludu, dotkniętego chorobami duszy  i ciała. Święty  Boże,  Święty  mocny, Święty  a Nieśmiertelny Zmiłuj  się  nad  nami.
Od powietrza,  głodu,  ognia i  wojny Wybaw nas  Panie!
Od  nagłej  i  niespodzianej  śmierci Zachowaj  nas  Panie!
My  grzeszni  Ciebie  Boga prosimy Wysłuchaj  nas  Panie!
Spraw Boże, abyśmy cieszyli  się zawsze Twoim błogosławieństwem  i wychwalali Cię za wszystkie dobrodziejstwa.
Otocz szczególną opieką Służbę Zdrowia,  umocnij  chorych i daj  wieczne odpoczywanie zmarłym. Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie.
Święta Maryjo, uzdrowienie chorych, módl  się za nami.
Wszyscy  Święci  Pańscy, módlcie się za nami.

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 16.03.2020

godz. 18.00: +EMILIA PAWŁOWSKA W 3 R. ŚMIERCI; +ANNA PAWŁOWSKA W 2 R. ŚM.

Wtorek  17.03. 2020

godz. 18.00: 1) +LUDWIKA MAZGAŁA W 2 R. ŚM. I SYN TOMASZ

 2) +JÓZEF I ZOFIA WALCZAK +JAN I ANTONINA KULKA; +WOJCIECH I JANINA SŁOWIŃSCY

Środa  18.03.2020

MSZA ŚWIĘTA- 18.00 - NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY- 18.30

godz. 18.00: – W INTENCJI NASZEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ (INTENCJA STAŁA)

 • BŁAGANIE O OBRONĘ I OCHRONĘ NASZYCH RODZIN I ŚWIATA CAŁEGO OD EPIDEMII KORONA WIRUSA ( 1)
 • +MARTA FILIPEK ( 9 ) – OD CHRZESTNEJ STANISŁAWY
 • +WINCENTY ŁUKASZKA
 • +BOGDAN GĄSTOŁ – OD RODZINY (7)
 • +KAZIMIERZ RADWAN (7)
 • +STANISŁAW JASIŃSKI (7) – OD WNUCZKI RENATY Z MĘŻEM I OLIWKĄ
 • +JANINA ŁUDZIK (3) – OD CÓRKI ELŻBIETY
 • + ANNA MAŁEK – ( 3) – OD CÓRKI ZOFII Z MĘŻEM JANUSZEM
 • +STANISŁAWA KOLARSKA ( 3) – OD ŁUKASZA MADEJA Z RODZINĄ
 • +ADAM KRZYWDA – OD CÓREK ANI I EMILII ( 2)

 

Czwartek 19.03. 2020 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA

godz. 9.00:  O WSTAWIENNICTWO ŚW. JÓZEFA : O CZYSTĄ  I AUTENTYCZNĄ WIARĘ, DLA NAS, CHRZEŚCIJAN, I SKUTECZNE ZWALCZANIE WIRUSA OBECNEJ EPIDEMII

godz. 18.00: 1) + JULIAN I JÓZEFA GAJEWSCY – IMIENINOWA

                   2) +JÓZEF HABERA – OD MARII I STEFANA JĘDRYS  

                   3) +JÓZEF PAWLINA W ROCZNICĘ ŚMIERCI – IMIENINOWA

Piątek 20.03. 2020

godz. 18.00: 1) +LUDWIKA MAZGAŁA W 2 R. ŚM. I SYN TOMASZ

      2) BRONISŁAW SADZIK W 16 R. ŚMIERCI; +FRANCISZEK I MARIANNA ORAZ ZMARLI Z RODZINY FILIPOWSKICH – OD SYNA WIESŁAWA Z ŻONĄ EWĄ

     

  Sobota 21.03. 2020

godz. 18.00: 1) +ZBIGNIEW JANUS – OD MAMY

        2) +JÓZEF I WŁADYSŁAWA TOMCZYK; +GENOWEFA I HENRYK GARCZARCZYK

         3) +JAN I PELAGIA GOŁDA

Niedziela 22.03.2019

godz. 8.00: +EMILIA DERDAŚ W 9 R. ŚM., MĄŻ HENRYK, SYN ADAM I RODZICE: +DERDASIOWIE I +KOLARSCY   

godz. 9.30: 1) + JÓZEF GRUDZIEŃ – O DAR ŻYCIA WIECZNEGO

                      2) +JÓZEF KOWALIK – OD CÓRKI.

godz. 11.00: 1) PROŚBA O SZCZĘŚLIWE ROZWIĄZANIE DLA MAŁGOSI I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE I OPIEKĘ MATKI NAJŚWIĘTSZEJ DLA CAŁEJ RODZINY

           2) +ZOFIA I JÓZEF GRYGLIK; +TADEUSZ I JÓZEFA TOMCZYK – OD CÓRKI MARIANNY

          3) +MIECZYSŁAW GALON W 17 R. ŚM., APOLONIA, ŻONA W 10 R. ŚM.; +MIECZYSŁAW LITEWKA I ŻONA IRENA  

godz. 12.30: 1) ZA PARAFIAN

                        2) +MARIANNA I STEFAN CHOROBIK W ROCZNICĘ ŚMIERCI

                       3) +JÓZEF LEBIEST       

godz. 16.00: W INTENCJI KRZYSIA Z OKAZJI DRUGIEJ ROCZNICY URODZIN – PODZIĘKOWANIE ZA OTRZYMANE ŁASKI I PROŚBA O OPIEKĘ MATKI NAJŚWIĘTSZEJ I SW. RITY

20200329 slowo ks proboszcza l

Profil parafii na FB

parafia fb l

 

WYSZUKIWARKA

DANE KONTAKTOWE

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA w Korzkwi
pod wezwaniem
Narodzenia świętego Jana Chrzciciela


Adres: 

32-088 Korzkiew ul. Jana Chrzciciela 11 ,

tel. 12 419 4 228

E-MAIL      parafiakorzkiew@gmail.com
WWW        parafiakorzkiew.pl

 

Lokalizacja: google.maps.pl

 

Numer rachunku:  90 8600 0002 0010 0100 1023 0002

DZIŚ JEST