Parafia w KORZKWII

P.W. NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

 

 NIEDZIELA PALMOWA – 14 kwietnia 2019 r.

 1. Msze św. w niedziele o 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 16.00. Modlitwa Różańcowa o godz. 9.00. Spowiedź święta codziennie 15 min. przed każdą Eucharystią.
 2. Święta Wielkanocne nie są tak rodzinne i ciepłe jak Boże Narodzenie, jednak dla chrześcijan mają większe znaczenie. Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian (15,17) stwierdza jednoznacznie:, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. Zmartwychwstanie Jezusa to centralne święto w roku liturgicznym. Poprzedza je uroczyste Triduum Paschalne.
 3. Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, a nie, jak to się często przyjmuje, poranna Msza św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.
 4. Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Obchody Paschalne rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem. Celebracja ta ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką. Trzeba podkreślić, że żaden dzień z życia Pana Jezusa nie został tak dobrze udokumentowany, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek.
Wydarzenia Wielkiego Czwartku można podzielić na dwie fazy: to, co się wydarzyło w Wieczerniku, oraz wypadki, które miały miejsce na Górze Oliwnej. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy - ciemnicy, w której następnie trwa adoracja. Jest to w symboliczny sposób przypomnienie modlitwy Chrystusa w Ogrójcu.

 1. Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę Chrystusa, dlatego też używane są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia tego dnia jest przepojona powagą oraz skupieniem. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony, zaś surowy charakter wystroju wnętrza kościoła podkreśla pokutny charakter dnia. W Wielki Piątek nie udziela się żadnych sakramentów. Wyjątkiem jest sakrament, którego można udzielić, ale tylko w sytuacjach zagrożenia śmiercią. Mimo takiej surowości, cała liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją. W tym, bowiem dniu dokonało się zapowiadane od tysiącleci przez proroków zbawienie ludzkości. Można by rzec, że to dzień przebaczenia i powszechnej amnestii.

Tego dnia nie odprawia sie Mszy Świętej, ponieważ Chrystus – najwyższy Kapłan – sam złożył ofiarę z siebie. Eucharystii nie sprawuje nawet papież. Na obrzędy Wielkiego Piątku składają się: liturgia słowa, uroczysta modlitwa powszechna, adoracja krzyża, której tradycja IV wieku, a także Komunia święta. Obrzędy kończą się przeniesieniem Eucharystii do Bożego Grobu i adoracyjnym czuwaniem.

 1. Wigilia Paschalna

Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Na wielkanocny charakter liturgii wskazuje biały kolor szat liturgicznych. Życzeniem Kościoła jest, by obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczynały się wieczorem w sobotę, ale nie wcześniej jak po zachodzie słońca. Podkreśla to już sama nazwa "wigilia", która w pierwotnej tradycji chrześcijańskiej była zawsze nocnym czuwaniem. Tak jest i w tym przypadku. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jest to noc modlitewnego czuwania przed dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Druga część nazwy - "paschalna" pochodzi z języka hebrajskiego od słowa "pascha" i oznacza tyle co "przejście". Wskazuje ona na przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i ostateczne przejście od śmierci do życia.

Dla ścisłości należy jednak podkreślić, że w odróżnieniu od określenia Wigilia Paschalna, które oznacza obrzędy sprawowane w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania, samo słowo "pascha" dziś dotyczy nie tylko Wigilii Paschalnej lub Niedzieli Wielkanocnej, ale całego Triduum.

Liturgia Wielkiej Soboty trwa dość długo, bo dotyczy tego, co najważniejsze - całej tajemnicy Zbawienia. Po dniu milczenia i modlitwy, kiedy adorujemy Jezusa złożonego w grobie, w momencie, gdy zapadnie zmrok, Kościół gromadzi się na świętych obrzędach. Wierni, pragnący być posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając zapalone świece w rękach, starają się być podobni do ludzi, którzy oczekują na przyjście swojego Pana. Chcą, gdy powróci, aby zastał ich czuwających i zaprosił do swojego stołu na niebieską ucztę.

Liturgia tej nocy ma cztery części:

- obrzęd światła, na który składają się poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła i śpiew hymnu o nazwie Exultet;

- liturgia słowa, którą tworzy aż dziewięć czytań (ukazują one wielkie dzieła Boga, jakich dla swojego ludu dokonał Pan, wtedy też rozlega się potrójne, radosne Alleluja, które rozbrzmiewa pierwszy raz po czterdziestodniowej przerwie);

- liturgia chrzcielna, podczas której następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a w niektórych kościołach-obrzęd-chrztu-bierzmowania;

- liturgia eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.

Pamiętajmy o ogromnej wadze Triduum Paschalnego i o jego głębokiej wymowie, a także pięknie liturgii i starajmy się jak najlepiej przeżyć ten najważniejszy czas w ciągu całego roku liturgicznego.

 

 1. Spotkanie lektorów i ministrantów we środę o godz. 16.00.

Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. Taca inwestycyjna w ubiegłą niedziele wyniosła 5.600 zł. Jeśli chodzi o pieniądze, to przypominamy, ze pieniądze składane przy adoracji Krzyża w Wielki Piątek są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie, a w Wigilię Paschalną taca jest na parafię, natomiast w Poniedziałek Wielkanocny na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. 

Wszystkim Wam, Kochani Parafianie, pragnę w te Święta Wielkanocne przypomnieć to, co mówi do nas św. Paweł Apostoł Narodów, abyśmy wzajemnie doświadczali pokoju serca i zmartwychwstałej Miłości naszego Boga podczas składania życzeń:
"A zatem proszę was, bracia i siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie, więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe." Rz 12,1-3

I nie ustawajmy w błaganiach Matki Najświętszej, aby wstawiała się za nami u Boga, i tak jak Ona, chcieli pragnąć spełnienia Jego świętej woli, na drodze do Nieba.   

INTENCJE   MSZY  ŚWIĘTYCH 

 Poniedziałek   15.04.  2019

godz..17.00: 1) +GENOWEFA +ANNA +JAN ŁUDZIK

                      2) +ANNA CALIK – OD BRATA  JANA Z ŻONĄ

godz. 18.00: +DZIĘKCZYNNO- BŁAGALNA W INTENCJI PEWNEJ RODZINY

Wtorek 16.04. 2019

godz. 17.00: 1) O POTRZEBNE ŁASKI I POWRÓT DO ZDROWIA DLA MONIKI  

                      2) +PIOTR CALIK I JEGO RODZICE: BARBARA I PIOTR

godz. 18.00: DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA DLA ZUZI Z OKAZJI PIERWSZEJ ROCZNICY URODZIN

Środa10.04.2019

godz. 17.00 - NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - INTENCJE: 

 • O ZDROWIE DLA: MARIUSZA, MARII I GRETY
 • +FRANCISZEK GRZESIKOWSKI – OD ALBINA KROCZKA Z RODZINA
 • +JANINA DULIŃSKA – OD RODZINY BAKUŁÓW
 • + ANDRZEJ GOŁDA – OD RODZINY BUDZIKÓW

5) +ALICJA ŁUDZIK – OD PRZYJACIÓŁ I ZNAJOMYCH Z FIRMY COLOREX

6) +JÓZEF MAZGAŁA – OD RODZINY

7) +ALFREDA KWAPIEŃ I +JÓZEF ŁUKASZKA

8) +MARIA I JAKUB KUĆMIERCZYK

 

 

 

 

WIELKI CZWARTEK - 18.04. 2019

LITURGIA WIELKIEGO CZWARTKU - godz. 18.00:

 • W INTENCJI NASZYCH KAPŁANÓW O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO – OD APOSTOLATU „MARGARETKA”
 • +ANNA CALIK – OD DZIECI: ULI, AGNIESZKI I PIOTRKA
 • +STEFAN SUDEREK – OD ANI Z MĘŻEM RYSZARDEM

 

WIELKI PIĄTEK - 19.04. 2019

Godz. 15.00 - GODZINA MIŁOSIERDZIA:

DROGA KRZYŻOWA I ROZPOCZĘCIE WIELKIEJ NOWENNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU - godz. 18.00

( W tym dniu Kościół nie sprawuje Najświętszej Eucharystii )

 

 

WIELKA SOBOTA – 20.04. 2019

WIGILIA PASCHALNA W WIELKA NOC – godz. 22.00

 • ZA PARAFIAN
 • +ALICJA ŁUDZIK – OD CÓRKI BASI Z RODZINA
 • +JANINA DULIŃSKA – OD RODZINY KWINTÓW

                 

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA -  21.04. 2019

godz. 8.00: 1) W INTENCJI KRYSTYNY O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I OPIEKĘ MATKI BOŻEJ DLA KRYSTYNY Z OKAZJI 70-TYCH URODZIN

                      2) +HENRYK DERDAŚ W 26 R. ŚM., ŻONA EMILIA I SYN ADAM, ORAZ ZMARLI Z RODZINY DERDASIÓW I KOLARSKICH

 

godz. 9.30: W INTENCJI RODZICÓW JOANNY I ROBERTA W 25-TĄ ROCZNICĘ SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA  - O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I OPIEKĘ MATKI NAJŚWIĘTSZEJ – DAR OD DZIECI: OLGI I RAFAŁA

                  

godz. 11.00: 1) +KS. STANISŁAW KIEŁTYKA + WOJCIECH I ZOFIA KIEŁTYKOWIE

                     2) +HENRYK RUDOWSKI W 10 R. ŚMIERCI

Godz.12.30: 1) W INTENCJI ZOSI SPAŁEK O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I OPIEKĘ MATKI NAJŚWIĘTSZEJ – OD CAŁEJ RODZINY

                    2) +JAN I STANISŁAWA GRUDNIK I ZMARŁYCH Z ICH RODZIN

godz. 16.00: +MACIEJ OWCZAREK – OD  UCZESTNIKÓW Z KRAKOWA

 

 

                                                                  ŚWIĘTE     TRIDUUM     PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK                                                WIELKI  PIĄTEK                                    WIELKA  SOBOTA

                GODZ. 18.00                                              GODZ. 18.00                                                GODZ. 22.00

 

                  MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ           LITURGIA SŁOWA                          LITURGIA  ŚWIATŁA

 

               ADORACJA  PANA JEZUSA               ADORACJA  KRZYŻA                        LITURGIA   SŁOWA

                      W  CIEMNICY

                   DO GODZ.21.00                              KOMUNIA  ŚWIĘTA                      LITURGIA CHRZCIELNA

                                                                 

                                                                            PROCESJA DO GROBU              LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

                                                                              PAŃSKIEGO

                                                                          ADORACJA przy GROBIE              PROCESJA  REZUREKCYJNA

                                                                                  PAŃSKIM

                                                          20.00 – 21.30 :MŁODZIEŻ Z CAŁEJ PARAFII       

                                                           21.30 – 23,00 :GARLICZKA                                                    

                                                         23.00 – 0.30 :OWCZARY

                                                           0.30 – 2.00 :KORZKIEW i PRĄDNIK KORZKIEWSKI    

                                                           2.00 – 3.30 :GRĘBYNICE

                                                          3.30 – 5.00 : PRZYBYSŁAWICE

                                                      5.00 – 6.30 :JANUSZOWICE

                                                            6.30 – 8.00 :BRZOZÓWKA

                           OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 18.00 : ADORACJA                    Błogosławienie pokarmów

                                                INDYWIDUALNA                                               od godz. 9.00 – 15.00 .

                  Godz. 15.00 – Pierwszy Dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia         

                                                                                       

DANE KONTAKTOWE

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA w Korzkwi
pod wezwaniem
Narodzenia świętego Jana Chrzciciela


Adres: 

Korzkiew 3, 32-088 Przybysławice,
TELEFON   12 419 42 28

E-MAIL      parafiakorzkiew@gmail.com
WWW        parafiakorzkiew.pl

 

Lokalizacja: google.maps.pl

 

Numer rachunku:  90 8600 0002 0010 0100 1023 0002

WYSZUKIWARKA